Tóm lược bán hàng về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn chuỗi Intel® Core™ X mới

Tóm lược bán hàng về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn chuỗi Intel® Core™ X mới

Tóm lược bán hàng về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn chuỗi Intel® Core™ X mới

Tìm hiểu về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn chuỗi Intel® Core™ X mới - nền tảng máy tính đỉnh cao dành cho người sáng tạo! Với đến 18 lõi/36 luồng và 44 làn PCIe*, hãy tìm hiểu cách thức bạn có thể sử dụng bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X để biến ý tưởng sáng tạo của bạn thành hiện thực!

Video Liên Quan