Giải phóng hiệu năng với bộ xử lý mở khóa

Xem video ngắn này để tìm hiểu về những lợi ích khi ép xung với bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới mở khóa mới. Giải phóng hiệu năng với đến 8 lõi/16 luồng, 40 làn PCIe* và 5,0 GHz.