Tóm lược bán hàng bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS phiên bản đặc biệt

Tóm lược bán hàng bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS phiên bản đặc biệt

Tóm lược bán hàng bộ xử lý Intel® Core™ i9-9900KS phiên bản đặc biệt

Tìm hiểu thêm về bộ xử lý Intel® Core ™ i9-9900KS Phiên bản đặc biệt dựa trên kiến ​​trúc nền tảng Intel® Core ™ i9-9900K mạnh mẽ, có hiệu năng cao hơn nữa.