Tóm lược bán hàng về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới

Tóm lược bán hàng về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới

Tóm lược bán hàng về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới

Tìm hiểu về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới - một nền tảng mạnh mẽ đem đến nhiều lợi ích cho game thủ, người sáng tạo và các chuyên gia ép xung! Với đến 8 lõi/16 luồng, 40 làn PCIe* và 5,0 GHz có hiệu quả ngay khi mở hộp, hãy tìm hiểu cách thức bạn có thể đạt được hiệu năng điện toán ở cấp độ mới!

Video Liên Quan