Video: Giới thiệu bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới

Xem video ngắn này để tìm hiểu về bộ xử lý dành cho máy tính để bàn Intel® Core™ thế hệ thứ 9 mới. Với đến 8 lõi/16 luồng, 40 làn PCIe* và 5,0 GHz có hiệu quả ngay khi mở hộp, hãy tìm hiểu cách thức bạn có thể đạt được hiệu năng điện toán ở cấp độ mới!