Máy tính mini Intel® NUC mới dành cho doanh nghiệp

Tìm hiểu tổng quan về các biến thể và giá trị của máy tính mini Intel® NUC 7 và Intel® NUC 8 mới dành cho doanh nghiệp - những chiếc NUC đầu tiên được cài đặt sẵn Windows* 10 Pro, hoạt động 24/7 và nhiều hơn thế.