Video: Dòng Bộ Xử Lý Intel® Core™ Thế Hệ Thứ 7

Xem video và tìm hiểu về các tính năng và công nghệ mới trong bộ xử lý Intel® Core™ Thế Hệ Thứ 7, bao gồm tuổi thọ pin nâng cao, bảo mật dựa trên phần cứng, và hiệu năng phản ứng nhanh hơn với một loạt các hệ số dạng.