Intel thắp sáng màn đêm với 500 thiết bị drone 'Shooting Stars'

Hãy lắng nghe các chuyên gia đến từ Light Show (chương trình Trình diễn Ánh sáng) của Intel nói về thiết bị drone mới nhất của công ty với tên gọi Intel® Shooting Star™. Thiết bị bay quadcopter (4 cánh quạt) này sẽ thể hiện khả năng tích hợp điện toán, giao tiếp, cảm biến cũng như công nghệ đám mây trong một buổi trình diễn ánh sáng phá kỷ lục thế giới với 500 chiếc drone.