Lễ khai mạc tại Bangkok

ICONSIAM* là một hãng bán lẻ, giải trí và phát triển bất động sản lớn trên bờ sông Chao Phraya ở Bankgok, Thái Lan. Nó mở cửa cho công chúng vào tháng 11 năm 2018 một cách phô trương và Intel tự hào là một phần của lễ hội khai mạc. Chúng tôi đã phóng 1.400 chiếc drone Intel® Shooting Star™ từ những chiếc cầu phao được chế tạo riêng trên sông để kể câu chuyện tuyệt đẹp lên bầu trời đại diện cho di sản, nghệ thuật và văn hóa Thái Lan.