Giới thiệu Cisco Cius*, một thiết bị di động dành cho doanh nghiệp chạy bộ xử lý Intel®, được thiết kế để nâng cao năng suất công việc và sử dụng cho doanh nghiệp di động, giúp kết nối thông suốt, cung cấp khả năng bảo mật và quản trị để hợp tác làm việc ở mọi nơi.