Intel® FPGA gói và thông tin nhiệt

Thông tin gói bao gồm tham chiếu mã đặt hàng, từ viết tắt của gói, vật liệu khung khách hàng tiềm năng, hoàn thiện dẫn (mạ), tham chiếu phác thảo JEDEC®, tính cân bằng chì, trọng lượng, mức độ nhạy ẩm và các thông tin đặc biệt khác. Thông tin về khả năng chịu nhiệt bao gồm số chân thiết bị, tên gói và giá trị điện trở.

  

Lưu ý 1 – Bản vẽ cơ khí đóng gói và mô hình nhiệt cho Intel® Agilex™ bị hạn chế truy cập, vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để truy cập.

Bảng 2 - Tài liệu kỹ thuật đóng gói và nhiệt

Ghi chú ứng dụng và Sách trắng

AN752: Hướng dẫn xử lý các Intel® FPGA gói quy mô chip cấp Wafer
(Lưu ý ứng dụng này cung cấp hướng dẫn xử lý Intel FPGA các thành phần Gói Quy mô Chip Cấp Wafer (WLCSP) của bạn.)

AN657: Quản lý nhiệt và xử lý cơ học cho Intel FPGA thiết bị TCFCBGA
(Lưu ý ứng dụng này cung cấp hướng dẫn về quản lý nhiệt và xử lý cơ học của mảng flip chip flip-grid nhiệt (TCFCBGA) cho Intel FPGA thiết bị.)

AN659: Quản lý nhiệt và xử lý cơ học cho mảng lưới bi lật không có nắp
(Lưu ý ứng dụng này cung cấp hướng dẫn về quản lý nhiệt và xử lý cơ học của mảng flip chip bóng-grid (FCBGA) không nắp cho Intel FPGA thiết bị.)

AN 114: Thiết kế với các gói BGA mật độ cao cho các thiết bị Intel

AN 353: Khuyến nghị quy trình lắp ráp bo mạch SMT

AN 71: Hướng dẫn xử lý các thiết bị không nắp, J-Lead, QFP, BGA, FBGA và

Những thách thức trong sản xuất các linh kiện đáng tin cậy không có khách hàng tiềm năng và tuân thủ RoHS

Lưu ý 2 - Đối với các thiết bị khác không được liệt kê trong Bảng 1, vui lòng xem Bảng thông tin gói cho thiết bị trưởng thành hoặc truy cập Tài nguyên hỗ trợ thiết bị Intel® FPGA để tìm thêm thông tin về Bộ sưu tập hỗ trợ thiết bị trưởng thành và cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.