Verilog HDL: Bộ mở rộng I/O của vi mạch điều khiển

Được đề xuất cho:

  • Thiết bị: MAX3000

  • Quartus®: Chưa biết

author-image

Bởi

Ví dụ thiết kế này cho phép bạn thực hiện mở rộng I/O của vi mạch điều khiển trong các hệ thống dựa trên vi điều khiển hoặc bộ vi xử lý bằng cách sử dụng MAX® 3000A.

Ví dụ thiết kế bộ mở rộng I/O bao gồm bốn cổng (A, B, C và D) có thể được lập trình độc lập dưới dạng cổng I/O. Bạn có thể kết nối cổng đơn vị điều khiển (MCU) đến hoặc từ bất kỳ cổng nào (A, B, C hoặc D) để thực hiện các hoạt động đọc và ghi.

Tải xuống các tệp thiết kế I/O Expander của Vi mạch điều khiển:

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo, các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu Thiết kế Intel® Design Example.

Hình 1. Biểu đồ khối cho ví dụ thiết kế bộ mở rộng I/O của vi mạch điều khiển trong MAX thiết bị 3000A.

Để biết thêm thông tin về việc sử dụng ví dụ này trong dự án của bạn, hãy truy cập:

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.