Ví dụ thiết kế bộ lọc Sobel

Được đề xuất cho:

  • Thiết bị: Không xác định

  • Quartus®: v17.1

author-image

Bởi

Ví dụ này thực hiện một bộ lọc Sobel đơn giản trong Ngôn ngữ Máy tính Mở (OpenCL™). Ví dụ này chứa một kernel work-item duy nhất triển khai toán tử Sobel để phát hiện các cạnh trong hình ảnh RGB đầu vào (8 bit trên mỗi thành phần) và đầu ra một hình ảnh đơn sắc. Mã kernel là hướng dẫn, cho thấy cách mô tả một cách hiệu quả một bộ đệm dòng cửa sổ trượt. Đây là một kỹ thuật có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng lọc hình ảnh khác.

Ví dụ này cũng có một ứng dụng máy chủ tương tác. Ứng dụng máy chủ cho phép bạn chọn giữa hiển thị đầu vào hoặc hình ảnh đã lọc. Ngưỡng phát hiện cạnh cũng có thể được điều chỉnh động và giá trị ngưỡng đã chọn được chuyển sang OpenCL™ kernel dưới dạng tham số.

Hiệu suất bộ lọc Sobel

Tính năng

  • Máy chủ trực quan và tương tác
  • Bộ đệm đường cửa sổ trượt 2D hiệu quả
  • Nhân một mục công việc

Tải

Ví dụ thiết kế cung cấp mã nguồn cho thiết bị OpenCL (.cl) cũng như ứng dụng máy chủ. Để biên dịch ứng dụng máy chủ, gói Linux* bao gồm một Makefile và gói Windows bao gồm một dự án Microsoft Visual Studio 2010.

Các bản tải xuống sau được cung cấp cho ví dụ này:

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép thiết kế tham chiếu phần cứng.

Yêu cầu phần mềm và phần cứng

Ví dụ thiết kế này yêu cầu các công cụ sau:

  • Intel® FPGA mềm v17.1 hoặc mới hơn
  • Intel FPGA SDK cho OpenCL v17.1 trở lên
  • Trên Linux: GNU Make và gcc
  • Trên Windows: Microsoft Visual Studio 2010
  • Ứng dụng máy chủ yêu cầu Thư viện đồ họa mở (OpenGL) để hiển thị

Để tải xuống các công cụ thiết kế của Intel, hãy truy cập trang tải xuống OpenCL. Các yêu cầu đối với hệ điều hành cơ bản giống như của Intel FPGA SDK cho OpenCL.

Màn hình bộ lọc Sobel.

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.

* Sản phẩm dựa trên Thông số kỹ thuật Khronos được công bố và đã thông qua Quy trình kiểm tra tuân thủ Khronos. Có thể tìm thấy trạng thái tuân thủ hiện tại tại www.khronos.org/conformance.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.