Ví dụ thiết kế Hello World

Được đề xuất cho:

 • Thiết bị: Không xác định

 • Quartus®: v17.1

author-image

Bởi

Ví dụ này là một ứng dụng "hello world" giới thiệu thể hiện chức năng Ngôn ngữ Điện toán Mở (OpenCL™) cơ bản, bao gồm các cuộc gọi giao diện lập trình ứng dụng cơ bản (API) để khởi tạo thiết bị và chạy một kernel đơn giản. Nhân OpenCL trong ví dụ này chỉ cần in một tin nhắn bằng chức năng printf OpenCL.

Tải

Ví dụ thiết kế cung cấp mã nguồn cho thiết bị OpenCL (.cl) cũng như ứng dụng máy chủ. Để biên dịch ứng dụng máy chủ, gói Linux* bao gồm một Makefile và gói Windows* bao gồm một dự án Microsoft* Visual Studio 2010.

Các bản tải xuống sau được cung cấp cho ví dụ này:

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo, các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép thiết kế tham chiếu phần cứng.

Yêu cầu phần mềm và phần cứng

Ví dụ thiết kế này yêu cầu các công cụ sau:

 • Intel® FPGA mềm v17.1 hoặc mới hơn
 • Intel FPGA SDK cho OpenCL™ v17.1 trở lên
 • Trên Linux: GNU Make và gcc
 • Trên Windows: Microsoft Visual Studio 2010
 • Để biên dịch sang kiến trúc arm32, bạn cũng có được SoCEDS v17.1 trở lên.
  • Đối với Windows, bạn sẽ cần gmake.
  • Dự án Visual Studio không thể biên dịch sang arm32.

Để tải xuống các công cụ ® thiết kế Intel®, hãy truy cập trang tải xuống OpenCL. Các yêu cầu đối với hệ điều hành cơ bản giống như của Intel FPGA SDK cho OpenCL.

OpenCL và biểu trưng OpenCL là thương hiệu của Apple Inc. được sử dụng với sự cho phép của Khronos.

* Sản phẩm dựa trên Thông số kỹ thuật Khronos được công bố và đã thông qua Quy trình kiểm tra tuân thủ Khronos. Có thể tìm thấy trạng thái tuân thủ hiện tại tại www.khronos.org/conformance.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.