Mô hình Nios® II thiết kế hệ thống mới

author-image

Bởi

Ví dụ thiết kế Hệ thống Nios II Hồ sơ cho thấy các cách khác nhau để đo hiệu năng của hệ thống Nios II bằng cách sử dụng GNU Profiler, thành phần bộ đếm thời gian khoảng thời gian và thành phần bộ đếm hiệu suất. GNU Profiler có thể được sử dụng để xác định các khu vực mã tiêu thụ thời gian xử lý nhiều nhất. Bộ đếm thời gian khoảng và các thành phần bộ đếm hiệu suất có thể được sử dụng để phân tích tắc nghẽn chức năng trong hệ thống.

Thiết kế này được cung cấp cho các bộ phát triển ® Intel sau:

  • Bộ đánh giá nhúng Nios II, phiên Cyclone® III
  • Bộ phát triển hệ thống nhúng, phiên Cyclone III
  • Bộ phát triển FPGA Stratix® IV GX

Sử dụng ví dụ thiết kế này

Để chạy ví dụ này, tải xuống Ví dụ Nios II thiết kế tiêu chuẩn Ethernet profiler_software_examples.zip. Tiếp theo, làm theo hướng dẫn trong Tạo hồ sơ Nios II hệ thống.

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo, các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép thiết kế thamchiếu phần cứng Intel® FPGA .

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.