MicroC/OS-II RTOS với Bộ xử lý Nios® II mềm

author-image

Bởi

Ví dụ thiết kế bộ xử lý Nios II MicroC/OS-II cho thấy việc sử dụng hệ điều hành thời gian thực MicroC/OS-II với bộ xử lý Nios II. Phần cứng là thiết kế dựng sẵn của ví dụ thiết kế phần cứng Nios II chuẩn Ethernet . Thiết kế phần mềm này có kiến thức cơ bản về hệ điều hành MicroC/OS-II, bao gồm việc sử dụng hàng đợi tin nhắn và sema chép.

Sử dụng ví dụ thiết kế này

Ví dụ thiết kế này dựa trên hệ thống được xây dựng trong việc sử dụng MicroC/OS-II RTOS với hướng dẫn bộ xử lý Nios II mềm (PDF).

Các tệp thiết kế hướng dẫn MicroC/OS-II (ZIP) chứa thiết kế phần cứng dựng sẵn và các tệp C cần thiết để chạy thiết kế như được giải thích trong tài liệu.

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh bởi và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu Thiết kế Intel®.

Yêu cầu về phần cứng

Thiết kế phần cứng dựng sẵn trong ví dụ này dựa trên phiên bản Nios II Embedded Evaluation Kit (NEEK) của ví dụ thiết kế phần cứng tiêu chuẩn Nios II Ethernet.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.