Ví dụ thiết kế máy chủ web

Được đề xuất cho:

  • Thiết bị: Stratix® I

  • Thiết bị: Stratix® II

author-image

Bởi

Ví dụ thiết kế này cho thấy máy chủ HTTP sử dụng giao diện khe cắm của Phiên bản NicheStack TCP/IP Stack-Nios® II trên MicroC/OS-II để phục vụ nội dung web từ bo mạch phát triển Nios II. Máy chủ có thể xử lý các yêu cầu cơ bản để phục vụ các tệp HTML, JPEG và GIF từ hệ thống tệp .zip chỉ đọc Intel® hoặc hệ thống tệp Bảng phân bổ tệp (FAT). Ngoài ra, nó thể hiện cấu hình từ xa qua Ethernet để cho phép bạn thay đổi cấu hình phần cứng và phần mềm của FPGA. Nó cũng cho phép bạn kiểm soát các yếu tố bo mạch khác nhau từ trang web.

Thiết lập bo mạch và máy chủ

Ví dụ này yêu cầu cáp Ethernet được kết nối với giắc cắm RJ-45 của bo mạch phát triển và kết nối JTAG với bo mạch phát triển. Xem tệp readme.txt thư mục mẫu máy chủ web để biết hướng dẫn chi tiết.

Sử dụng ví dụ thiết kế này

Bạn có thể chạy ví dụ thiết kế phần mềm này trên các bo mạch Nios II hành sau:

Bộ đánh giá nhúng Nios II, phiên Cyclone® III

Việc sử dụng thiết kế này được điều chỉnh và tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận cấp phép Mẫu thiết kế Intel®.

Bo mạch phát triển Nios II, các phiên Cyclone® hành Cyclone® hành ii

Mẫu phần mềm Máy chủ Web được cung cấp phiên bản đánh giá miễn phí của Bộ thiết kế nhúng Nios II và chạy trên các ví dụ thiết kế phần cứng sau:

  • Ví dụ thiết kế tiêu chuẩn
  • Ví dụ thiết kế đầy đủ tính năng

Bo mạch phát triển Nios II hành, Stratix® bản Stratix® II

Mẫu phần mềm Máy chủ Web được cung cấp phiên bản đánh giá miễn phí của Bộ thiết kế nhúng Nios II và chạy trên các ví dụ thiết kế phần cứng sau:

  • Ví dụ thiết kế tiêu chuẩn
  • Ví dụ thiết kế đầy đủ tính năng

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.