ID bài viết: 000092725 Loại nội dung: Lỗi in Lần duyệt cuối: 15/08/2023

Tại sao thiết kế Intel® FPGA IP PMA/FEC Direct PHY F-tile không được cấu hình ở chế độ SATA hoặc USB không hoạt động hoặc hoạt động tương ứng?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 22.3, thiết kế Intel® FPGA IP F-Tile PMA/FEC Direct PHY được định cấu hình ở chế độ SATA hoặc USB sẽ không hoạt động như dự định.

  Tính năng không tải điện PMA của máy phát, tính năng phát hiện tiếng kêu và tính năng phát hiện tín hiệu nhắm vào hai chế độ giao thức này sẽ không hoạt động như dự định. Kết quả thử nghiệm sử dụng hai chế độ giao thức này với các tính năng được đề cập sẽ không hoạt động tương ứng và sẽ không được đảm bảo.

  Điều này là do các tính năng liên quan đến phần mềm và cấu hình dựa trên quy tắc không được triển khai chính xác trong Phần mềm Intel Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 22.3.

  Độ phân giải

  Không có cách giải quyết.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.