ID bài viết: 000090874 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 03/04/2023

Tại sao R-tile Avalon® Streaming Intel® FPGA IP cho PCI Express không liệt tả được khi sử dụng Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 22.1?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Giao diện
 • OS Independent family

  BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong Phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 22.1, các thiết kế bao gồm R-Tile Avalon® Streaming Intel® FPGA IP cho PCI Express có thể không liệt kê là điểm cuối khi được kết nối với hệ thống máy chủ.

   

  Độ phân giải

  Một bản vá có sẵn để giải quyết vấn đề này cho phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 22.1.  Tải xuống và cài đặt Bản vá 0.10 từ các liên kết sau:

  Sự cố này đã được khắc phục Intel® Quartus® prime phiên bản Phần mềm 22.2.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi I

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.