ID bài viết: 000089288 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 27/02/2023

Cảnh báo (208542): IP phun lỗi trên thiết bị <number> không có đủ bộ nhớ để lưu trữ lỗi khung.</number>

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Trong Intel® Stratix® 10 thiết bị và Intel Agilex® 7, thông báo cảnh báo này được hiển thị khi tạo ra nhiều hơn 8 lỗi liên tục mà không có Read EMR bằng Trình gỡ lỗi phun lỗi.

  Điều này là do Thanh ghi thông báo lỗi (EMR) chỉ có thể.

  Độ phân giải

  Nhấp vào Đọc EMR để đọc thông báo lỗi và xóa Thanh ghi thông báo lỗi (EMR).  Sau đó, cảnh báo sẽ không được phát hành trừ khi có quá 8 lỗi được bổ trợ một lần nữa mà không có EmR Đọc.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  Intel® Agilex™ FPGA và SoC FPGA
  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.