ID bài viết: 000087346 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 06/09/2017

Lỗi (210027): Không thể sử dụng thiết bị cấu hình EPCQL256 với chế độ lập trình được chọn

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể thấy thông báo lỗi này khi biên dịch thiết kế Arria® 10 trong phần mềm Quartus® Prime hoặc Prime Pro phiên bản 17.0 trở lên, khi bạn không sử dụng chế độ cấu hình Active Serial (AS).

  Lỗi là do bài tập .qsf dưới đây xuất hiện trong tệp .qsf mặc định.

  set_global_assignment -name USE_CONFIGURATION_DEVICE BẬT

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, thay đổi bài tập .qsf ở trên thành

  set_global_assignment -name USE_CONFIGURATION_DEVICE OFF

  Vấn đề này dự kiến sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus Prime/Prime Pro trong tương lai

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  Thiết bị cấu hình FPGA Intel®
  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.