ID bài viết: 000087343 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 10/05/2017

Có vấn đề nào đã biết trong phần mềm Quartus Prime với kiểm tra quy tắc I/O của Bộ chuyển đổi Analog-sang Kỹ thuật số (ADC) trong các MAX 10 không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Lõi Mô-đun ADC
 • IP FPGA Intel® Lõi Mô-đun ADC kép
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Có thể, do sự cố trong phần mềm Quartus® Prime phiên bản 16.1.2 trở lên, bộ chỉnh không thực hiện quy tắc vật lý Hạn chế I/O Tương tự (ADC) trong các thiết bị MAX® 10.

  Các quy tắc này xác định số I/Os đa năng (GPIO) được phép trong một ngân hàng cụ thể dựa trên cường độ ổ đĩa I/O, khi sử dụng ADC trong thiết kế. Các quy tắc này dựa trên tính toán tiếng ồn để phân tích chính xác tác động của vị trí I/O đối với hiệu suất ADC.

  Workaround

  Vấn đề này đã được khắc phục trong phần mềm Quartus Prime phiên bản 17.0

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.