ID bài viết: 000087179 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 27/06/2018

Lỗi (11924): Ngân hàng có các cài đặt VCCIO xung đột

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản 18.0 trở lên, bạn sẽ thấy lỗi này trong Intel® Arria® 10 thiết bị trong các trường hợp:

  • Tiêu chuẩn đầu vào 2,5V được đặt trong ngân hàng 3VIO với tiêu chuẩn I/O 3,0V, trong đó VCCIO là 3,0V
  • Tiêu chuẩn đầu vào 3,0V được đặt trong ngân hàng 3VIO với tiêu chuẩn I/O 2,5V, trong đó VCCIO là 2,5V
  Độ phân giải

  Miễn là thông số kỹ thuật VIH và SATISFIED được thỏa mãn, bạn có thể sử dụng tiêu chuẩn đầu vào sau làm giải pháp:

  • Tiêu chuẩn đầu vào 3,0V thay vì tiêu chuẩn đầu vào 2,5V
  • Tiêu chuẩn đầu vào 2,5V thay vì tiêu chuẩn đầu vào 3,0V

  Tham khảo bảng Intel Arria số kỹ thuật thiết bị 10 cho VIH và CHẤM công của các tiêu chuẩn đầu vào 3.0V và 2.5V.

  Vấn đề này đã được khắc phục Intel® Quartus® Prime Pro và Phiên bản Tiêu chuẩn phiên bản 18.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.