ID bài viết: 000086900 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 25/09/2018

Lỗi(14566): Fitter không thể đặt 1 (các) thành phần ngoại vi do xung đột với các ràng buộc hiện có (1 chân)). Sửa các lỗi được mô tả trong các thông báo con, sau đó chạy lại Fitter.

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • Giao diện bộ nhớ ngoài IP FPGA Intel® Arria® 10
 • IP FPGA Intel® Stratix® 10 PHY Lite cho Giao diện song song
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phần mềm Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro phiên bản 18.1, bạn có thể thấy lỗi bên dưới trong quá trình biên dịch Phần mềm Phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro. Sự cố này xảy ra vì không có vị trí chân đã được chỉ định trong thiết kế. Trình biên dịch phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro nỗ lực đặt các chân vào Ngân hàng I/O 3V không hỗ trợ hiệu chỉnh OCT.

  Lỗi(14566): Fitter không thể đặt 1 (các) thành phần ngoại vi do xung đột với các ràng buộc hiện có (1 chân)). Sửa các lỗi được mô tả trong các tập tin con và sau đó chạy lại Fitter. Cơ sở Intel FPGA liệu kiến thức của bạn cũng có thể chứa các bài viết có thông tin về cách giải quyết lỗi vị trí peri peri chỗ này. Xem lại các lỗi và sau đó truy cập Cơ sở dữ liệu kiến thức https://www.altera.com/support/support-resources/knowledge-base/search.html tìm kiếm số thông báo lỗi cụ thể này.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 18.1 , gán thủ công các chân cho bất kỳ ngân hàng I/O LVDS nào hỗ trợ hiệu chỉnh OCT.

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 19.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC
  FPGA Intel® Cyclone® 10 GX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.