ID bài viết: 000086864 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 16/12/2019

Lỗi nội bộ: Hệ thống con: CUT, Tập tin: /quartus/db/cut/cut_atom_io.cpp, Dòng: 10819

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.3, bạn có thể thấy lỗi nội bộ này trong giai đoạn tổng hợp biên dịch khi không có đầu vào đồng hồ tham chiếu PLL nào được kết nối. Sự cố này xảy ra khi biên dịch cho Intel® Stratix® thiết bị 10.

   

   

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề, hãy đảm bảo đầu vào đồng hồ tham chiếu được kết nối.

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 20.1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.