ID bài viết: 000086787 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 13/06/2017

Các hướng dẫn I/O để kết nối tín hiệu Intel® Stratix®10 SmartVID PMBus với một thiết bị nguồn điện bên ngoài là gì?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Bộ điều khiển Video thông minh
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Tính năng Stratix® 10 SmartVID tuân thủ PMBus 1.3, chỉ hỗ trợ I/O 1,8V. Cần có bộ dịch chuyển cấp độ nếu bạn sử dụng các thiết bị PMBus khác như PMBus 1.2, hỗ trợ các thiết bị I/O 3.3. PMBus 1.3 tuân thủ các mức ổ đĩa điện tương ứng như được cung cấp trong thông số kỹ thuật SMBus 3.0.

   

   

  Độ phân giải

  Tín hiệu Stratix 10 PWRMGT_SDA và PWRMGT_SCL nên được kết nối với một thiết bị nguồn với các điện trở kéo lên bên ngoài đến 1,8V. Ipullup được chỉ định từ 100uA và 350uA trong thông số kỹ thuật SMBus3.3. Bộ phát triển Stratix 10 sử dụng điện trở kéo 10-K Ohm lên 1,8V.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.