ID bài viết: 000086636 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/10/2018

Có vấn đề nào đã biết với Intel® Stratix® 10 Single Event Upset (SEU) trong phiên bản Phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Pro phiên bản 18.1 không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể gặp phải lỗi sau đây khi sử dụng tính năng Single Event Upset (SEU) trong phiên bản Phần mềm phiên bản Pro Intel® Quartus® Prime phiên bản 18.1:

  1. Sau khi thực hiện Định cấu hình lại một phần (PR), việc phát hiện lỗi SEU trên khu vực PR sẽ không hoạt động như mong đợi.

  2. Nếu phát hiện lỗi SEU đã xảy ra ở cả khu vực ưu tiên và không ưu tiên (khi bạn bật Xem xét ưu tiên), thông báo lỗi SEU đầu tiên được đọc ra từ hàng đợi là lỗi từ khu vực không ưu tiên.

  Độ phân giải

  1. Hoạt động phát hiện lỗi SEU cho khu vực không phải PR không bị ảnh hưởng, tuy nhiên không có giải pháp khắc phục cho khu vực PR.

  2. Khi sử dụng phần mềm Intel Quartus Prime Pro phiên bản 18.1, luôn theo dõi thông báo lỗi SEU cuối cùng được đọc ra từ hàng đợi nếu bạn lo ngại về lỗi được phát hiện trong khu vực ưu tiên. Điều này được sửa trong Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.1. Sau khi khắc phục, thông báo lỗi SEU đầu tiên được đọc ra từ hàng đợi sẽ là lỗi được phát hiện trong khu vực ưu tiên.

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Stratix® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.