ID bài viết: 000086594 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 06/03/2021

Tại sao phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Tiêu chuẩn không chọn tiêu chuẩn IO 1.0V cho Intel® MAX® 10?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản Tiêu chuẩn phiên bản 20.1 trở lên, bạn có thể không thể chọn tiêu chuẩn IO 1.0V cho các thiết bị 10M02/04/08/16 SAU324C8G Intel® MAX® 10.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy tải xuống và cài đặt bản vá Intel® Quartus® Prime Phiên bản Tiêu chuẩn phiên bản 20.1 bản 0.11 từ liên kết thích hợp dưới đây. Sau khi cài đặt bản vá, hãy làm theo các bước được cung cấp trong tệp readme.

  Tải xuống bản vá quartus-20.1std-0.11std-windows.exe cho Windows (.exe)

  Tải xuống bản vá quartus-20.1std-0.11std-linux.run cho Linux (.run)

  Tải xuống Readme cho bản vá quartus-20.1std-0.11std-readme.txt (.txt)

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.