ID bài viết: 000086463 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 22/01/2018

Tại sao lõi IP Cập nhật từ xa không thể đọc các cài đặt cập nhật từ xa hiện tại trong Intel® Arria® 10?

Môi Trường

 • IP FPGA Intel® Cập nhật từ xa
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Một cổng mới có tên ctl_nupdt đã được giới thiệu trong Intel® Arria® 10 thiết bị. Cổng này cho phép bạn chọn thanh ghi Điều khiển/Cập nhật để đọc bất cứ khi read_param hoạt động nào đang chạy. Cổng này được mặc định là logic thấp, chọn Đăng ký cập nhật.

  Đăng ký điều khiển bao gồm các cài đặt cập nhật từ xa hiện tại như cài đặt đồng hồ bấm giờ, chế độ cấu hình (AnF) và địa chỉ trang. Đăng ký cập nhật chứa dữ liệu tương tự như được lưu trữ trong Thanh ghi điều khiển, nhưng các giá trị được cập nhật thông qua write_param hoạt động của bạn để sử dụng trong cấu hình lại tiếp theo.

  Độ phân giải

  Đối với lõi IP Cập nhật từ xa mà không có Avalon®-MM, đặt ctl_nupdt cổng logic cao để chọn Thanh ghi điều khiển.

  Đối với lõi IP cập nhật từ xa Avalon®-MM, đặt RU_CTL_NUPDT đăng ký thành logic 1 để cho phép chụp dữ liệu từ Thanh ghi điều khiển.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.