ID bài viết: 000086148 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/06/2021

Tại sao IP FPGA PHY Lite cho giao diện song song Intel Agilex® 7 bị lỗi trong phần cứng khi VCO chạy khoảng 1066 MHz (với tần số giao diện khoảng 266/533/1066MHz)?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề ở phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro phiên bản 21.2 trở lên, bạn có thể thấy một dữ liệu bị trượt trên đường dẫn đầu ra lên đến 800 chu kỳ khi tần số PHY Lite cho giao diện song song Intel Agilex® 7 FPGA IP VCO là khoảng 1066 MHz, (ví dụ: tần số giao diện khoảng 266MHz, 533MHz hoặc 1066MHz). Vấn đề này chỉ ảnh hưởng Intel Agilex® thiết bị FPGA 7 và phụ thuộc vào PVT, có thể xảy ra ngay cả sau khi thử nghiệm phần cứng thành công.

   

  Độ phân giải

  Một bản vá đang được tạo ra để khắc phục vấn đề này trong phiên bản Phần mềm phiên bản Pro Intel® Quartus® Prime phiên bản 21.2

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu với phiên Intel® Quartus® Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 21.3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Intel® Agilex™ FPGA và SoC FPGA

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.