ID bài viết: 000086148 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 23/06/2021

Tại sao PHY Lite cho Giao diện song song Intel FPGA IPfail trong phần cứng khi VCO chạy khoảng 1066 MHz (với tần số Giao diện khoảng 266/533/1066MHz)?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 21.2 trở về trước, bạn có thể thấy phiếu dữ liệu trên đường dẫn đầu ra lên đến 800 chu kỳ khi PHY Lite cho Giao diện song song Intel FPGA IP tần số VCO khoảng 1066 MHz, (tức là tần số giao diện khoảng 266MHz, 533MHz hoặc 1066MHz). Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị Intel Agilex® 7 FPGA và phụ thuộc vào PVT, điều này có thể xảy ra ngay cả sau khi kiểm tra phần cứng thành công.

  Độ phân giải

  Một bản vá đang được tạo để khắc phục sự cố này trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro 21.2

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu từ Phần mềm Intel® Quartus® Prime Pro Edition phiên bản 21.3.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  Intel® Agilex™ FPGA và SoC FPGA

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.