ID bài viết: 000085659 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/02/2019

Có vấn đề nào đã biết trong việc sử dụng tính năng 'phân chia tốc độ dữ liệu trong TX' có sẵn trong bộ điều khiển cấu hình lại động cho bộ thu phát Stratix IV / Arria II GX.

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Altera đã xác định rằng trong Quartus® II 9.1, tính năng \'data rate division trong TX\' có sẵn trong ALTGX_Reconfig® Megafunction không hoạt động trong mô phỏng và silicon.

Dòng thiết bị bị ảnh hưởng - Arria® II GX, Stratix® IV GX, Stratix® IV GT

Để khắc phục sự cố, hãy cài đặt bản vá sau phù hợp với hệ điều hành của bạn. Tái tạo phiên ALTGX_Reconfig® của bạn và biên dịch lại thiết kế của bạn

Tệp zip với readme.txt cho Windows
Tar Linux
Readme.txt Linux

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Arria® II GX
FPGA Arria® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.