ID bài viết: 000085377 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Làm cách nào để xem nhiều tín hiệu dưới dạng một bus trong đầu ra dạng sóng mô phỏng Quartus® II?

Môi Trường

 • Mô phỏng
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả The Quartus®Đầu ra mô phỏng II chỉ dành cho mục đích hiển thị và không thể sửa đổi. Tuy nhiên, bạn có thể thực hiện các bước sau để xem tín hiệu với nhau trong một bus:

  1. Lưu kết quả của mô phỏng dưới dạng Tệp dạng sóng Vector (.vwf).
  2. Mở VWF trong phần mềm Quartus II.
  3. Chọn tín hiệu là một phần của bus và chọn Nhóm (nhấp chuột phải vào menu pop-up).
  4. Nhập tên NhómRadix và bấm OK.

  Để tránh các bước này và mô phỏng tín hiệu dưới dạng nhóm trong đầu ra trình mô phỏng, nhóm tín hiệu trong VWF nguồn. Bạn cũng có thể lưu kết quả mô phỏng vào VWF ban đầu bằng cách sử dụng tùy chọn Ghi đè lên tập tin đầu vào mô phỏng với kết quả mô phỏng trên trang phỏng của hộp thoại Cài đặt (menu Bài tập).

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix®

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.