ID bài viết: 000085215 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/11/2013

Tại sao tôi bị vi phạm thời gian tạm giữ khi biên dịch thiết kế bộ điều khiển dựa trên UniPHY Stratix IV DDR3 SDRAM UniPHY của tôi trong phần mềm Quartus II phiên bản 11.0SP1?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Khi biên dịch thiết kế Stratix IV DDR3 UniPHY trong phần mềm Quartus® II, bạn có thể bị vi phạm thời gian giữa đồng hồ lõi (afi_clk đầu ra CLK[0] của PLL) và xung nhịp san lấp (memphy_leveling_clk là đầu ra CLK[2] của PLL).

  Vi phạm thời gian tạm giữ là do sự nghiêng giữa đồng hồ lõi trên tài nguyên đồng hồ khu vực kép và đồng hồ san bằng hoạt động trên tài nguyên đồng hồ toàn cầu.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, chỉ định tín hiệu memphy_leveling_clk đồng hồ cho một tài nguyên khu vực kép.

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.