ID bài viết: 000085180 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Làm cách nào để sửa đổi tệp Định dạng vector nối tiếp (SVF) chứa khóa bảo mật cho tính năng bảo mật thiết kế Stratix® II của tôi để tôi có thể lập trình khóa bảo mật vào thiết bị Stratix II trong chuỗi thiết bị Nhóm hành động kiểm tra chung...

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Bạn phải bỏ qua tất cả các thiết bị khác trong chuỗi JTAG khi lập trình khóa bảo mật vào thiết bị Stratix II bằng tệp SVF. Để có được điều đó, bạn phải sửa đổi thủ công tệp SVF vì tệp chỉ có thể được sử dụng để lập trình thiết bị Stratix II trong một chuỗi thiết bị duy nhất.

Các dòng sau nên được thêm vào tệp SVF, tùy thuộc vào số lượng thiết bị trước và/hoặc sau thiết bị Stratix II trong chuỗi JTAG. Bạn phải biết thanh ghi hướng dẫn và chiều dài thanh ghi nhánh của tất cả các thiết bị khác trong chuỗi. Thêm vào các dòng sau dòng FREQUENCY trong tệp SVF:

HIR 10 TDI (3FF); 'TIR 10 TDI (3FF); 'HDR 1 TDI (1); 'TDR 1 TDI (1); '
Bạn cũng cần sửa đổi bộ phận kiểm tra JTAG IDCODE của thiết bị. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng EP2S130, theo mặc định tệp có dòng sau:

MẶT NẠ SDR 32 TDI (FFFFFFFF) TDO (020950DD) (0FFFFFFF);

Thêm vào dòng sau ngay trước dòng trên:

10 TDI (006);

Tệp SVF hiện có thể được sử dụng để lập trình khóa bảo mật. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng chỉ riêng những sửa đổi này không kiểm soát điện áp lập trình 3.7V.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® II

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.