ID bài viết: 000084603 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/01/2015

Tại sao phần mềm Quartus II không thể tự động hợp nhất giao diện Bộ thu phát Avalon Bộ nhớ được ánh xạ của CDR/CMU PLL và một kênh chỉ TX của thiết bị Arria 10?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Phần mềm Quartus® II không hỗ trợ Bộ thu phát Avalon® bộ nhớ được ánh xạ tự động hợp nhất trong Arria® 10. Bạn có thể gặp phải các lỗi phù hợp hơn nếu thiết kế của bạn chứa CDR/CMU PLL và một kênh chỉ TX, có thể được liên kết và đặt vào một kênh thu phát. Theo mặc định, một PLL CDR/CMU và một kênh chỉ TX được ánh xạ tới hai kênh thu phát khác nhau.
Độ phân giải

Để giải quyết vấn đề này, thêm bài tập sau vào Tập tin Cài đặt Quartus II (.qsf):

set_instance_assignment -name XCVR_RECONFIG_GROUP MERGE_TX_CDR_PLL -to "TX_Serial_Pin_Name"
set_instance_assignment -name XCVR_RECONFIG_GROUP MERGE_TX_CDR_PLL -to " |altera_xcvr_cdr_pll_a10:xcvr_cdr_pll_a10_0|twentynm_xcvr_avmm:inst_twentynm_xcvr_avmm|avmm_atom_insts[0].twentynm_hssi_avmm_if_inst"

set_instance_assignment -name XCVR_RECONFIG_GROUP MERGE_TX_ CDR_PLL -to " |*"

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

FPGA Intel® Arria® 10 GT
FPGA Intel® Arria® 10 GX
FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.