ID bài viết: 000084273 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao ĐÈN LED NHÀ MÁY không chiếu sáng trên bộ phát triển toàn vẹn tín hiệu Stratix IV GX của tôi sau khi bo mạch được bật lên và tự động được định cấu hình với hình ảnh nhà máy được lập trình trước?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Đèn LED NHÀ MÁY có thể không chiếu sáng khi khởi động bằng bộ phát triển toàn vẹn tín hiệu Stratix®IV GX của bạn nếu thiết kế nhà máy được lập trình sẵn bị hỏng hoặc thay đổi.

Nếu điều này xảy ra, vui lòng tham khảo Khôi phục Thiết kế Nhà máy sang phần Thiết bị Flash của thiết bị

Bộ phát triển toàn vẹn tín hiệu bộ thu phát, Stratix hướng dẫn sử dụng phiên bản IV GX (PDF)

 

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® IV GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.