ID bài viết: 000084069 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 10/12/2014

Tại sao tôi thấy Arria V GZ và thiết bị Stratix V GX vấn đề về hiệu năng ATX PLL ở nhiệt độ cực cao khi được định cấu hình để chạy ở tốc độ dữ liệu 10,5 - 12,3 Gbps?

Môi Trường

 • PLL
 • Đặt lại
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Bạn có thể gặp phải vấn đề về hiệu năng của Arria® V GZ và Stratix® V GX ở nhiệt độ cực cao khi được định cấu hình để chạy ở tốc độ dữ liệu 10,5 - 12,3 Gbps nếu ATX PLL không được hiệu chỉnh chính xác khi khởi động thiết bị. Việc hiệu chỉnh PLL ATX bị lỗi có thể gây ra sự cố khóa PLL hoặc máy phát nếu nhiệt độ thiết bị giảm hoặc nâng cao gần các giới hạn được hỗ trợ của thiết bị. ATX PLL có thể không hiệu chỉnh được nếu không theo dõi trình tự đặt lại bộ thu phát khi khởi động thiết bị.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, bạn phải đảm bảo rằng bạn tuân theo trình tự đặt lại thiết bị Arria V GZ và Stratix V GX được nêu chi tiết trong bảng dữ liệu thiết bị tương ứng. Đặc biệt:

  1. Bạn phải đảm bảo rằng tín hiệu đầu vào thiết lập lại (mgmt_rst_reset) sang IP Bộ điều khiển Cấu hình lại Bộ thu phát được hiển thị cao khi khởi động thiết bị.
  2. Bạn phải đảm bảo tín hiệu xung xung IP Bộ điều khiển Định cấu hình lại (mgmt_clk_clk) và đồng hồ tham chiếu bộ thu phát hiện có và ổn định trước khi bạn hủy xác nhận tín hiệu đặt lại IP bộ điều khiển định cấu hình lại (mgmt_rst_reset).

  Có thể tìm thấy trình tự đặt lại bộ thu phát đầy đủ cho Arria V GZ và Stratix V GX trong bảng dữ liệu thiết bị tương ứng.

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.