ID bài viết: 000083665 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 26/01/2015

Cảnh báo (12620): OE cổng đầu vào của bộ đệm đầu ra I/O không được kết nối, nhưng nguyên tử đang lái xe hai trực tiếp

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Do sự cố trong phiên bản phần mềm Quartus II 14.1 trở lên, bạn có thể thấy cảnh báo này khi kết nối đầu vào của bộ đệm hai chiều với số không liên tục khi nhắm® mục tiêu dòng thiết bị Arria® 10.

Sự cố xảy ra do một vấn đề tổng hợp trong đó các cổng OE và IN cho bộ đệm hai chiều được chuyển đổi.

Sự cố tổng hợp ảnh hưởng đến tất cả các dòng thiết bị khác, tuy nhiên cảnh báo hiện chỉ được phát hành cho dòng Arria 10 thiết bị

Độ phân giải

Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng thuộc tính "keep" để bảo toàn dây liên tục như được hiển thị trong mã dưới đây:

Dành cho VHDL:

tín hiệu const_zero_sig: std_logic;

thuộc tính giữ: tiếng ngòi;
lưu giữ thuộc tính của const_zero_sig: tín hiệu là đúng;

Bắt đầu

const_zero_sig

TRI_PIN

Dành cho Verilog HDL:

hệ thống const_zero_sig dây /* tổng hợp giữ */;

gán const_zero_sig = 1\'b0;
gán TRI_PIN = bật? const_zero_sig: \'bz;


Vấn đề này được lên lịch sẽ được khắc phục trong bản phát hành phần mềm Quartus II trong tương lai.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
FPGA Intel® Arria® 10 GX
FPGA Intel® Arria® 10 GT

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.