ID bài viết: 000081583 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao phần mềm Quartus II không cung cấp thông tin gỡ lỗi khi một thiết kế Cant phù hợp với lỗi thiết bị được báo cáo trong quá trình Phân tích I/O của các thiết kế Stratix III chứa giao diện DDR2?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Phần mềm Quartus® II phiên bản 7.2 SP2 và cũ hơn có thể không tạo ra các thông báo lỗi phụ để giải thích nguyên nhân gốc rễs của một e không phù hợprror, khi nó được tạo ra trong giai đoạn Phân tích I/O của Fitter.

Fitter phải báo cáo các thông tin như sau:

Thông tin bổ sung: Không thể định tuyến thêm 1 tín hiệu toàn cầu thành một khu vực - 9 tín hiệu toàn cầu đã được phân bổ cho khu vực nhưng phần cứng chỉ cho phép 9 tín hiệu toàn cầu

Có thể có nhiều nguyên nhân không phù hợp. Altera khuyến nghị bạn nên kiểm tra tất cả các hướng dẫn thiết kế liên quan đến các bài tập I/O và việc sử dụng đồng hồ/PLL.Nếu bạn gặp sự cố khi gỡ lỗi gây ra lỗi không phù hợp, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật Altera bằng cách gửi yêu cầu dịch vụ qua MySupport trên www.Altera.com

Vấn đề không được báo cáo về tin nhắn gỡ lỗi dự kiến sẽ được khắc phục trong bản phát hành tiếp theo của phần mềm Quartus II.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® III

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.