ID bài viết: 000081173 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 29/10/2012

Tại sao tôi thấy các lỗi chức năng trên giao diện ALTLVDS_TX thiết bị Arria V của tôi khi biên dịch với sofware thiết kế Quartus II 32 bit trên Windows?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố với các tệp cài đặt Windows 32 bit cho phần mềm Quartus® II phiên bản 12.0 SP2 và trước đó, bạn có thể quan sát các lỗi chức năng trên các Arria® V ALTLVDS_TX giao diện.

  Chức năng không chính xác được quan sát là một số cặp LVDS sẽ truyền một mẫu "101010..." với tốc độ tương tự như xung nhịp LVDS SERDES (nhanh).

  Vấn đề này không áp dụng khi chạy phần mềm Quartus II trên Linux.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, bạn nên sử dụng phiên bản 64-bit của phần mềm Quartus II.

  Vấn đề này được lên lịch sẽ được giải quyết trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA Arria® V GT
  FPGA Arria® V GX
  FPGA Arria® V GZ

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.