ID bài viết: 000080207 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao thông số kỹ Stratix® GX bị lộn nhào trong bảng dữ liệu không được cung cấp cho tất cả tốc độ dữ liệu?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả Số lượng jitter có thể là kết quả của nhiều yếu tố trong hệ thống. Tốc độ dữ liệu, thời gian chạy, VOD, Trước khi tiếp nhận, cài đặt Equalizer là một vài trong số các yếu tố cần xem xét. Giá trị tương tự sẽ không hợp lệ cho tất cả các điều kiện. Không phải mọi biến thể có thể có đều có thể được đặc trưng. Bảng dữ liệu chứa một lựa chọn thực tế về thông số kỹ thuật jitter giao thức trên tần số cho Stratix thiết bị GX. Bảng dữ liệu được cập nhật dựa trên báo cáo đặc tính Stratix GX bổ sung, trong đó có nhiều thông tin khác phân tích jitter được hoàn thành trên quá trình silicon, điện áp và nhiệt độ với 16 kênh và với 75% mảng chứa đầy các bộ đếm chạy. Tám điều kiện giao thức đã được thử nghiệm với VOD tốt nhất, trước khi thống nhất, Bình đẳng cho thiết lập. Bảng dữ liệu có tám điều kiện này được chỉ định bao gồm VOD tốt nhất, Trước khi chọn, Bình đẳng cho thiết lập. Sử dụng một thiết lập khác điều kiện có thể nhận được các kết quả khác nhau.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

FPGA Stratix® GX

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.