ID bài viết: 000080094 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 27/08/2013

Làm cách nào để sửa đổi tham số "Số kênh bắt đầu" trong phiên bản bộ thu phát RapidIO do Qsys tạo ra?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Biến thể RapidIO do Qsys tạo ra sẽ không cho phép bạn sửa đổi "Số kênh bắt đầu" của các bộ thu phát của nó.

  Điều này áp dụng cho dòng bộ thu phát Cyclone® IV, Arria® II và Stratix® IV sử dụng phần mềm Quartus® II phiên bản 13.0sp1 trở lên.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này và sửa đổi "Số kênh bắt đầu" của phiên bản bộ thu phát RapidIO do Qsys tạo ra, hãy thay đổi RTL do MegaWizard™ tạo theo cách thủ công bằng các bước sau:

  1. Chuyển đến thư mục tổng hợp/submodules của phiên bản Qsys.
  2. Mở "tệp _qsys_rapidio_0_riophy_gxb.v và thay đổi tham số "starting_channel_number" theo giá trị mong muốn của bạn.

  Vấn đề này sẽ được khắc phục trong phiên bản phần mềm Quartus II trong tương lai.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 5 sản phẩm

  FPGA Cyclone® IV GX
  FPGA Stratix® IV GT
  FPGA Stratix® IV GX
  FPGA Arria® II GX
  FPGA Arria® II GZ

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.