ID bài viết: 000079347 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 09/04/2015

Tại sao tôi không thể truy cập IP khởi động Intel® MAX® Altera 10 trong hệ thống Qsys của tôi?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do có vấn đề trong phiên bản phần mềm Quartus® II 14.0 và 14.1, bản đồ địa chỉ IP khởi động kép Altera không chính xác được đặt thành 0x0 - 0x7. Điều này sẽ gây ra sự cố truy cập IP bằng cách Nios® II trình quản lý Avalon Master.

   

   

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này trong phần mềm Quartus II phiên bản 14.0 và 14.1, hãy làm theo các bước dưới đây:

  1. Mở tệp hw.tcl trong trình soạn thảo văn bản.  Hw.tcl cho IP, nằm ở

  \\ip\altera\altera_dual_boot\altera_dual_boot\altera_dual_boot_hw.tcl

   

  2. Thay đổi

   

  set_interface_property avalon đơn vị {SYMBOLS}

   

  Để

   

  set_interface_property avalon đơn vị {WORDS}

   

  3. Tái khởi động Qsys

  4. Tháo và thêm lại thành phần vào hệ thống của bạn và tạo lại hệ thống

   

  Sự cố này đã được khắc phục Intel® Quartus® mềm phiên bản 15.0

   

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® MAX® 10

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.