ID bài viết: 000078153 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/09/2012

Tại sao tôi không thể lập trình chính xác thiết bị flash trên Bộ phát triển DSP, Phiên bản Stratix (EP1S25) hoặc Bộ phát triển DSP, Stratix Phiên bản Chuyên nghiệp (EP1S80)?

Môi Trường

 • DSP
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả Một số bộ phát triển này có các thiết bị bộ nhớ flash không hoạt động với thuật toán xóa flash cũ. Do đó, việc định cấu hình lại nhà máy và/hoặc lập trình flash cho cấu hình không biến đổi có thể không hoạt động.

  Thiết kế cập nhật được cung cấp cùng với các trình cài đặt mới nhất có thể được tải xuống từ http://fpgadownload.intel.com/outgoing/devkit/Stratix_DSP_Starter-v1.3.1.ziphttp://fpgadownload.intel.com/outgoing/devkit/Stratix_DSP_Pro-v1.3.1.zip. Tiện ích để cập nhật thiết kế cấu hình có thể được tìm thấy trong thư mục cài đặt bộ phát triển trong thư mục \Utilities\FactoryRestoration. Tệp readme.txt cung cấp hướng dẫn cập nhật bo mạch.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix®

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.