ID bài viết: 000077466 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 14/05/2008

Làm cách nào để nhắm mục tiêu Stratix xử lý tín hiệu kỹ thuật số dòng thiết bị (DSP) khối?

Môi Trường

 • DSP
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả Có ba siêu chức năng nhắm mục tiêu Stratix khối DSP thiết bị: LPM_MULT, ALTMULT_ACCUM,ALTMULT_ADD.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Stratix®

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.