ID bài viết: 000077390 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 27/09/2016

Tại sao bộ thu đơn giản thiết bị Intel® Arria® 10 của tôi có khả năng chịu chập chờn thấp khi không sử dụng bộ phát nào trong kênh đó?

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • Bộ thu phát IP FPGA Intel® Arria® 10 Cyclone® 10 PLL ATX
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phần mềm Intel® Quartus® Prime phiên bản 16.1 và mã hiệu chuẩn trước đó, bộ thu một mặt thiết bị Intel® Arria® 10 của bạn có thể có dung sai chập chờn thấp khi không sử dụng bộ phát nào trong kênh đó.

  Độ phân giải

  Để khắc phục sự cố này, bạn có thể khởi tạo bộ thu phát Simplex TX và hợp nhất nó vào cùng một kênh với bộ thu phát RX đơn giản.

  Sau khi hiệu chuẩn hoàn tất, bạn có thể viết 1'b0 để giải quyết 0x10F bù để ngăn đồng hồ nối tiếp TX chuyển đổi và tiết kiệm năng lượng. Nếu phải chạy lại hiệu chuẩn chế độ người dùng, trước tiên bạn phải bật lại đồng hồ lập số sê-ri TX bằng cách ghi 1'b1 để giải quyết 0x10F độ lệch.

  Sự cố này được khắc phục trong Intel® Quartus® Prime Software phiên bản 16.1.2.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Arria® 10 và FPGA SoC

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.