ID bài viết: 000077271 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 25/02/2013

Lỗi (169058): HiSpi tiêu chuẩn I/O trên chân I/O đầu vào không thể có Sự khác biệt tùy chọn logic Kết thúc

Môi Trường

 • Phiên bản đăng ký Intel®Intel® Quartus® II
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong phiên bản phần mềm Quartus® II 12.1 trở lên, bạn có thể nhận được thông báo lỗi này khi sử dụng tiêu chuẩn HiSpi I/O với kết thúc trên chip vi tính (OCT). Vấn đề này ảnh hưởng đến các thiết kế Cyclone® thiết bị V.

  Độ phân giải

  Để giải quyết vấn đề này, hãy sử dụng tiêu chuẩn LVDS I/O.

  Vấn đề này đã được khắc phục bắt đầu với phần mềm Quartus II phiên bản 12.1 SP1.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 6 sản phẩm

  FPGA SoC Cyclone® V SX
  FPGA Cyclone® V GT
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA Cyclone® V E
  FPGA SoC Cyclone® V SE

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.