ID bài viết: 000076721 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/02/2013

Có vấn đề nào đã biết trong thiết kế giao diện bộ nhớ DDR2 và DDR3 SDRAM dựa trên ALTMEMPHY có thể gây ra lỗi chức năng phần cứng (gián đoạn dữ liệu bộ nhớ)?

Môi Trường

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Mô tả

Có. Có hai vấn đề ảnh hưởng đến thiết kế giao diện bộ nhớ DDR2 và DDR3 SDRAM dựa trên ALTMEMPHY. Những vấn đề này ảnh Stratix® các Stratix III, Stratix IV, HardCopy® III, và HardCopy IV. Tất cả các thiết kế giao diện bộ nhớ dựa trên ALTMEMPHY được tạo ra bằng cách sử dụng các phiên bản phần mềm Quartus® II 9.1 SP1 và trước đó đều bị ảnh hưởng.

1. Thời gian OCT: Vấn đề thời gian OCT ảnh hưởng đến tất cả các thiết kế giao diện DDR2 SDRAM và thiết kế giao diện DDR3 SDRAM rời (không có cấp độ đọc/ghi) sử dụng tính năng OCT động. Tất cả các thiết kế bộ điều khiển hiệu suất cao I và II (HPC I & HPC II) đều bị ảnh hưởng ngoại trừ thiết kế DDR2 nửa tốc độ HPC I.

Trong các thiết kế bị ảnh hưởng, thời gian tín hiệu OCT động không chính xác cho các vòng quay bus đọc-ghi. Điều này có thể dẫn đến gián đoạn dữ liệu được viết vào bộ nhớ. Các thiết kế này phải thực hiện sửa chữa được cung cấp trong bản vá phần mềm Quartus II để đảm bảo giá trị sản xuất.

2. Cấu tạo tổng hợp IO Clocking: Trong các thiết kế triển khai giao diện DDR3 với mức độ đọc/ghi, cấu tạo kết cấu đồng hồ I/O được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các thanh ghi đồng bộ hóa trong phần tử IO là không tối ưu. Tuy nhiên, không có lỗi phần cứng nào được quan sát hoặc báo cáo. Bản vá phần mềm Quartus II tối ưu hóa cấu tạo đồng hồ I/O và cải thiện biên thời gian. Việc sửa chữa phần mềm được khuyên dùng như một sự thận trọng đối với các thiết kế DDR3 đã được san bằng.

Vấn đề này đã được khắc phục trong phần mềm Quartus II phiên bản 9.1 SP2. Các bản vá 0.74 và 1.09 có sẵn để khắc phục những vấn đề này trong phiên bản phần mềm Quartus II phiên bản 9.1 và 9.1 SP1, theo thứ tự tương ứng.

Bộ tuần tự ALTMEMPHY RTL đã được cập nhật để giải quyết các vấn đề này. Để khắc phục sự cố, hãy tải xuống và cài đặt gói hoặc bản vá dịch vụ phần mềm Quartus II, tái tạo tất cả các phiên bản giao diện bộ nhớ dựa trên ALTMEMPHY bị ảnh hưởng và biên dịch lại thiết kế của bạn.

Tải xuống phần mềm Quartus II thích hợp phiên bản 9.1 bản vá 0.74 từ các liên kết sau:

Tải xuống bản vá phần mềm Quartus II thích hợp 9.1 SP1 1.09 từ các liên kết sau:

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 4 sản phẩm

FPGA Stratix® III
FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® IV GT

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.