ID bài viết: 000076577 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 07/10/2020

Tại sao Thiết kế Mẫu Intel® FPGA IP JESD204C liên tục không hoạt động chính xác khi thực hiện các bài kiểm tra đặt lại lặp lại trong các thiết bị Intel® Stratix® 10 MX, Intel® Stratix® 10 TX hoặc Intel Agilex®?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® JESD204B
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Do sự cố trong Phần mềm phiên bản Intel® Quartus® Prime Pro phiên bản 19.2 đến 20.1, Thiết kế Mẫu JESD204C Intel® FPGA IP có thể không hoạt động liên tục khi thực hiện các bài kiểm tra đặt lại lặp lại khi sử dụng các thiết bị Intel® Stratix® 10 TX, Intel® Stratix® 10 MX hoặc Intel Agilex® 7.

  Điều này là do khả năng kích hoạt một sporadically assertion ngắn của RX gearbox FIFO RD EMPTY trong quá trình kiểm tra lặp lại lại.

  Độ phân giải

  Để tránh xảy ra lỗi, bạn nên trì hoãn thao tác đọc FIFO thứ nhất để cung cấp thêm chu kỳ bảo vệ xung nhịp liên kết cho FIFO RD EMPTY.

  Một bản vá cũng có sẵn để khắc phục sự cố này cho Phần mềm phiên bản Pro Intel® Quartus® Prime phiên bản 19.2, 19.3, 19.4 và 20.1.

   

  Tải xuống và cài đặt bản vá tương ứng từ liên kết thích hợp dưới đây.

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 19.2 Patch 0.19 dành cho Windows (.exe)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 19.2 Patch 0.19 dành cho Linux (.run)

  Tải xuống Readme for Intel® Quartus® Prime 19.2 Patch 0.19 (.txt)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 19.3 Patch 0.49 cho Windows (.exe)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 19.3 Patch 0.49 dành cho Linux (.run)

  Tải xuống Readme for Intel® Quartus® Prime 19.3 Patch 0.49 (.txt)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 19.4 Patch 0.26 cho Windows (.exe)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 19.4 Patch 0.26 dành cho Linux (.run)

  Tải xuống Readme for Intel® Quartus® Prime 19.4 Patch 0.26 (.txt)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 20.1 Patch 0.12 dành cho Windows (.exe)

  Tải xuống bản Intel® Quartus® Prime 20.1 Patch 0.12 dành cho Linux (.run)

  Tải xuống Readme for Intel® Quartus® Prime 20.1 Patch 0.12 (.txt)

  Sự cố này được khắc phục bắt đầu Intel Quartus Prime Phiên bản Phần mềm Pro phiên bản 20.2.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 3 sản phẩm

  FPGA và FPGA SoC Intel® Agilex™ 7 Chuỗi F
  FPGA Intel® Stratix® 10 MX
  FPGA Intel® Stratix® 10 TX

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.