ID bài viết: 000076545 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 05/12/2018

Các thiết Intel® Cyclone® 10 LP có hỗ trợ Cập nhật hệ thống từ xa bằng trình điều khiển HAL không?

Môi Trường

 • Intel® Quartus® Prime Phiên bản Pro
 • IP FPGA Intel® Cập nhật từ xa
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Mô tả

  Không, Intel® Cyclone® 10 LP FPGA hỗ trợ trình điều khiển HAL cập nhật hệ thống từ xa.

  Độ phân giải

  Để thực hiện Cập nhật hệ thống từ xa trong Intel Cyclone® thiết bị FPGA LP 10 sử dụng giao diện Avalon MM (AVMM) và kết nối với logic người dùng hoặc avMM master. Thiết kế ví Cyclone® cập nhật hệ thống từ xa LP 10 LP có thể được tải xuống từ Intel FPGA Thiết kế Store.

  Các sản phẩm liên quan

  Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

  FPGA Intel® Cyclone® 10 LP

  Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.